.

Nabi Muhammad Saw & Ahlul Bayt as

Rp. 597.000.00

TELADAN ABADI Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah dan Para Imam AHLUL BAYT AS. Penerbit: Al-Huda Tebal : 300-400 halaman x 14 Eks Harga 1 set 597.000 diskon jd 475rb atau perjilid; Teladan Abadi : Muhammad Rasul 49,000 Teladan Abadi : Fatimah Az Zahra 39,500 Teladan Abadi ; Ali KW 55,000 diskon jd 44rb Teladan Abadi : Hasan Mujtaba 47,500 diskon jd 40rb Teladan Abadi : Husain Syahid 29,500 diskon jd 24rb Teladan Abadi : Ali Zainal Abidin 32,500 diskon jd 27rb Teladan Abadi : Muhamad Baqir 39,500 diskon jd 32rb Teladan Abadi : Jakfar Shadiq 47,500 diskon jd 40rb Teladan Abadi : Musa Kadzim 39,500 diskon jd 32rb Teladan Abadi Imam Ali Ridha 47,000 diskon jd 40rb Teladan Abadi : Muhammad Jawad 47,500 diskon jd 40rb Teladan Abadi : Ali Hadi 44,000 diskon jd 36rb Teladan Abadi : Hasan Al Asykari 44,000 diskon jd 36rb Teladan Abadi Imam mahdi 34,500 diskon jd 28rb Pesan di inbox, 021 77884472, 085324521168, pin BB 22A75C33 Synopsis Buku: Syaikh Sulayman Al Qunduzi Al Hanafi Mencatat Nama-Nama Para Imam Yang Harus Di ikuti Setelah Rasulullah Saww Dalam Kitabnya Yanabiul Mawaddah Yanabiul Mawaddah (j.3, h.100-101) dan Yanabiul Mawaddah (Mujalldi.3, Shofhah.284, Tahqiq oleh Sayyid Ali Jamali Asyraf Al Husayni), riwayat dari Jabir al-Anshari (ra) berkata : Jundal bin Janadah berjumpa Rasulullah (saww) dan bertanya kepada beliau beberapa masalah. Kemudian dia berkata : Riwayat seperti diatas tidak hanya satu dalam kitab Yanabiul Mawaddah, namun ini sudah cukup sebagai bukti bahwa nama para Imam Ahlul Bait telah dijelaskan oleh Rasulullah (saww) dan tercatat dalam Kitab Sunni sendiri. Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang para washi anda setelah anda supaya aku berpegang kepada mereka. Beliau (saww) menjawab : “Washiku dua belas orang.” Lalu Jundal berkata : “Begitulah kami dapati di dalam Taurat.” Kemudian dia berkata : “Namakan mereka kepadaku wahai Rasulullah.” Maka Beliau (saww) menjawab : “Pertama adalah penghulu dan ayah para washi adalah Ali. Kemudian dua anak lelakinya Hasan dan Husain. Berpeganglah kepada mereka dan janganlah kejahilan orang-orang yang jahil itu memperdayakanmu. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin, Allah akan mewafatkan (Ali bin Husain) dan menjadikan air susu sebagai minuman terakhir di dunia ini.” Jundal berkata : “Kami telah mendapatinya di dalam Taurat dan di dalam kitab-kitab para Nabi (as) seperti Iliya, Syibra dan Syabir. Maka ini adalah nama Ali, Hasan dan Husain, lalu siapa setelah Husain..? siapa nama mereka..?” Bersabda (Rasulullah) saww : Setelah wafatnya Husain, imam setelahnya adalah putranya Ali dipanggil Zainal Abidin setelahnya adalah anak lelakinya Muhammad, dipanggil al-Baqir. Setelahnya anak lelakinya Ja’far dipanggil al-Shadiq. Setelahnya anak lelakinya Musa dipanggil al-Kadzim. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Ridha. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al Taqy Az Zaky. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Naqiy al-Hadi. Setelahnya anak lelakinya Hasan dipanggil al-Askari. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al-Mahdi al-Qa’im dan al-Hujjah. Beliau ghaib dan akan keluar memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana itu dipenuhi dengan kefasadan dan kezaliman. Alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bersabar semasa ghaibnya. Dan alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bertaqwa terhadap Hujjah mereka. Dan mereka itulah orang yang disifatkan oleh Allah di dalam firmanNya “Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib.”(1) Kemudian beliau membaca “Maka sesungguhnya partai Allah itulah yang pasti menang.”(2) Beliau bersabda : Mereka adalah dari partai Allah (hizbullah).” [1]. Surah al-Baqarah (2) : 2-3 [2]. Surah al-Mai’dah (5) :56

Produk Kami Lainnya :