.

Bukan Bid'ah

RP  50.000 / 40.000

Produk

Bukan Bid'ah; Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang Yang Bersikap Keras Dalam Beragama


Sikap keras dan kaku dalam beragama merupakan fenomena lama, tetapi pada beberapa dekade terakhir ini terasa membesar dan berubah menjadi bahaya yang tidak boleh disepelekan atau dipandang dengan sebelah mata. Inilah yang menuntun para ulama umat islam yang takut kepada Allah swt dan memahami ajaran Rasul saw untuk mengarahkan diri dalam mengarahkan diri dalam menghadapi wajah mereka yang muram dan memerangi bid’ah-bid’ah yang mereka jadikan sebagai pijakan dan sumber agama. Di antara para ulama itu adalah Yang Mulia Mufti Tanah Mesir al-‘Allamah DR. Ali Jum’ah yang banyak menulis buku untuk meluruskan akidah dan pemahaman orang-orang yang keras kaku itu. Dalam buku ini, dibahas secara mendalam beberapa masalah yang sebenarnya kecil tetapi meraka anggap besar bahkan mereka jadikan sebagai tolak ukur bagi keislaman seseorang,seperti:

-Mazhab Asy’ari
-Hukum Memperingati Maulid Nabi
-Menghitung Lafal Zikir dengan Subhah [tasbih]
-Masjid yang bersambungan dengan kuburan
-Tawasul
-Dan lain-lain
 (


Produk Kami Lainnya :