.

AL-KÂFÎ, Tentang Akal, Ilmu & Tauhid


Judul buku : AL-KÂFÎ, Tentang Akal, Ilmu & Tauhid

Karya : Muhammad Ya’qub Al-Kulaini
Terjemahan : DR Muhammad Babul Ulum, M.Ag
Kata Pengantar : KH DR Jalaluddin Rakhmat, M.Sc

224 halaman, softcover
Ukuran 17,5 x 25cm 
Kertas Premium Bookpaper

Hrg 69.000

Minat chat wa.me/6285324521168

Al-Kafi adalah salah satu kitab hadis yang banyak dirujuk oleh kaum Musim Syiiah. Ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Tidak seperti Al-Bukhari yang menyeleksi hadis-hadis yang ditulis dalam Shahih-nya. Dalam kitab Al-Kafi, Al-Kulaini menuliskan hadis apa saja yang didapatkan dari orang yang mengaku pengikut para Imam Ahlulbait as.

Di antara hadis-hadis dalam Al-Kâfî, menurut Sayyid Ali Al-Milani, terdapat 5.072 hadis shahîh. 144 hadis hasan. 1.128 hadis muwatstsaq, 302 hadis qawi dan 9.480 hadis dha'îf. Sementara menurut Syahid Tsani yang meneliti sanad-sanadnya, terdapat 5.073 hadis shahîh, 114 hadis hasan, 1.118 hadis muwatstsaq, 302 hadis qawi, dan 9.485 hadis dha'îf. 

Terjemahan kitab hadis Al-Kafi ini didedikasikan untuk melengkapi khazanah keimuan Islam di Indonesia.

Produk Kami Lainnya :